Homeopati


Homeopatiska behandlingar av djur

0730-577747  eller   info@hyttornashastgard.se

Jag (Gittan) är utbildad till diplomerad klassisk djurhomeopat och kan därmed behandla djur med homeopatiska läkemedel. I utbildningen ingår förutom ämnen i homeopati även veterinärmedicin i 2 år.

Läkemedlen är framställda av naturliga ämnen från växt-, mineral- och djurriket.

Klassiska homeopater behandlar efter teorin att lika botar lika med vilket  menas att det ämne som gjort individen sjuk också kan bota den samma. Vi vill också se att symtomen flyttar sig inifrån och ut, uppifrån och ner och från viktiga organ till mindre viktiga organ. Vi behandlar  med ett ämne i taget för att få ett så hållbart läkande som möjligt. Vi kan också behandla akuta sjukdomar och även förebyggande.

Vi ser i ett längre perspektiv än vad konventionella behandlingar gör och tar hänsyn till hur hela individen mår, vad som hänt tidigare i livet och hur individen är, personligheten. Vi vill ha reda på så mycket som möjligt om djuret för att kunna ge rätt medel. Därför är vi frågvisa och en första konsultation tar ca 1 timme.

En sådan behandling vill på sikt göra så att individen mår bättre får mer energi och håller sig friskare. Det uppnås genom  att det egna immunförsvaret och de egna energierna stärks. Det självläkande systemet aktiveras.

Det händer att gamla sjukdomar blossar upp men i mildare form, för att sedan försvinna och aldrig mer komma tillbaka. I ett inledande skede av behandlingen kan det uppstå en s k förstförsämring tex en hälta som blir sämre. Försämringen kan sitta i från några timmar till högst  en par veckor, men det sist nämnda är ovanligt.

Det är viktigt att du som djurägare iakttar ditt djur noga under en homeopatisk behandling och gärna skriver ner eventuella förändringar för att uppföljningen ska bli så bra som möjligt. Ibland händer inte så mycket på första doserna men det är viktgt att ändå fortsätta behandlingen. Det kan ta tid att få i gång läkningsprocessen hos vissa djur. Det viktigaste är att djuret får en bra energinivå helst bättre än tidigare och att det mår mentalt bra.

Malignt Melanom på häst

När jag skulle välja ämne till projektarbetet på skolan, Svenskt center för Klassisk Homeopati i Mora, blev det Malignt Melanom på häst. Och det för att mitt eget sto precis utvecklat sådana knölar och att jag sett ett tydligt samband mellan knölarnas uppkomst och att hon vid det tillfället mådde mentalt dåligt.

Jag vill gärna komma i kontakt med hästägare som har eller har haft hästar som utvecklat melanom. Jag är intresserad av att veta historien om hur och när hästen insjuknade och sjukdomens förlopp m.m.

Vill någon ta del av hela mitt arbete så finns det att köpa.

KONTAKT info@hyttornashastgard.se el. 0730-577747

© Copyright Hyttornas Hästgård - Birgitta Roth Kurkkio - 0730-577747